13D Research数据服务项目成交结果公告
【时间:2019-06-06

13D Research数据服务项目已按规定程序完成采购。现将成交结果进行公告如下:

项目名称

13D Research数据服务项目

采购内容

数据服务

采购方式

单一来源采购

中选供应商

万思迪研究国际有限公司

合同确定的采购数量

/

采购价格

83.356万元人民币(不含税)

候选供应商

/

         

澳门新葡亰网站

                             2019年 6 月 6  日